› PO/VO - ABP-spreekuren

PO/VO - ABP-spreekuren

Voor het najaar van 2017 hebben wij enkele spreekuren ingepland waarop werknemers van onze klanten een individueel gesprek met een ABP-adviseur kunnen aangaan.

De belangstelling hiervoor bleek overweldigend en daarop hebben wij het aantal dagen waarop deze spreekuren zouden plaatsvinden uitgebreid. Inmiddels zijn alle ingeplande spreekuren vol en er is geen mogelijkheid meer om het aantal spreekuren dit najaar nog uit te breiden.

Voor begin 2018 (januari - maart) zullen er weer nieuwe spreekuren worden ingepland. Zodra de data hiervan bekend zijn en aanmelden mogelijk is, zullen wij onze klanten hierover berichten via onze website en de Groenendijk Actueel.